GDPR

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul General Turbo – click aici

2. Formulare de exercitare a drepturilor de catre persoana vizata:

 1. Cerere de exercitare a dreptului de acces – click aici
 2. Cerere pentru exrcitarea dreptului de rectificare – click aici
 3. Cerere pentru exercitarea dreptului de stergere – click aici

3. Acte normative:

 • Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), emis de către Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene; – click aici
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); click aici
 • Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare; click aici
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare; click aici
 • Decizia Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); click aici

4. Link-uri utile:

 1. Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – click aici
 2. Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor (AEPD) – click aici
 3. Bordul European de Protecția Datelor (EDPB) – click aici

5. Contact DPO

Email:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: 0752221901

!!! Pentru a i se da curs, cererea persoanei vizate trebuie să fie datată și semnată. Fiecare dintre formulare are o durată medie de completare de 3 minute, iar scopul colectării informațiilor este de a se permite identificarea corectă a persoanei, în vederea soluționării cererii.